หน้าแรก

ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบระบบ It Solutions

PROCONFIG

Solutions

คำเนินธุรกิจด้าน IT Solution ให้กับสถานประกอบการ โดยได้เริ่มจากกิจการระบบ Data Center infrastructure (Server, Network,WiFi, Storage, Security, Backup) ระบบ CCTV ระบบ smart Home ระบบหอพักและโรงแรม ระบบเก็บ L0G ตามพ.ร.บ คอมพิวเตอร์ และ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บริการหลังการขาย ที่มีคุณภาพตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กรวมไปถึงขนาดใหญ่ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการในด้านไอที

ลูกค้าของเรา

ส่งมอบโซลูชันส์ตามที่ลูกค้าองค์กรต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ บริการด้านระบบเครือข่าย บริการซ่อมบำรุง เรียกได้ว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรต่างๆ

แบรนด์สินค้าที่จำหน่าย

สินค้าและพาร์ทเนอร์

Message us